Crèdits: 3 ECTS ( si hi ha alumnes interessats).
Lloc: Santuari-Parròquia de Santa Teresina (plaça de les missions, 1).
Temes:

  • Vida i Fundacions (Cridats a viure i transmetre vida).                                      Animadora: Germana Ester Díaz, cm., (comunitat Lleida). Dies: Octubre, 18; Novembre, 8 i 22; Desembre, 13 (2014).

  • Castell Interior (Viatge al més profund centre).                                                 Animadora: Germana Fernanda Villanueva, cmt., (comunitat Aitona). Dies: Gener, 10 i 24; Febrer, 7 i 21; Març, 7; Abril, 11 i 25; Maig, 16 (2015). 
  • Camí de perfecció (Mística i Diàleg interreligiós).                                               Animador: P. Jesús Sans, ocd., (comunitat Lleida). Dies: Juny, 6 i 13 (2015). Horari: de 10:30  a  12:30  hores, els dissabtes al matí, cada quinze dies.
Evaluació: Assistència, Participació activa i treball personal.
Coordinador: P. Jesús Sans i Compte, ocd.  
Tel. : 973 26 80 38