13 gener La dona Baha’i. Amb Isabel Serra.
Breu memòria del 5é Parlament de les Religions del Món a Melbourne. Per Jesús Sans.

03 febrer La dona Brahma Kumaris. Amb Rafael Llobet.

03 març
Taula rodona (sala Jaume Magre, C/bisbe torres 2).

07 abril La dona budista zen. Amb Milagros Romera.

05 maig La dona jueva. Amb Matilde Rufach.

02 juny La dona hermètica. Amb Òscar Castro.

Totes les reunions de diàleg es faran en la Parròquia de Santa Teresina,
Plaça de les Missions 1, el primer dimecres de cada mes, a les 20h