Article escrit per la nostra companya Mercé Gascón.
Representant de l’esglèsia Adventista dins del grup de Diàleg Interreligiós de Lleida.