Dia: Dimecres 14 Gener 2015.
Lloc: Parroquia de Santa Teresina.
Hora: 20 h.

Isabel Serra, en representació de la Comunitat Bahá´i de Lleida, ens fa un resum de la sessió del dimecres 14 de Gener.

PRACTICA DEL SILENCI 

La paraula SILENCI bé del llatí SILENTIUM

És una experiència personal o col.lectiva.

I es referereix a la abstenció de parlar o la abséncia total de quansevol soroll.
És un recurs també paraverbal i s´utilitza també en una conversa o altre comunicació.
Hi ha moltes clases de silenci o experiències, personals i col.lectives.

Silenci, en la muntanya, en la mùsica,
Silenci en els monastir de clausura, a les esglésies.
Silenci en les catedrals, en els cementiris, en quansevol lloc de culte o repecte a els
llocs de culte o als actes de pregaria o recolliment.

Silenci en la mùsica. Signe qué indica la durada de una pausa.
Totes les notes musicals tenen el seu propi silenci. Els valors corresponen
a la durada de cada nota. El silenci és una nota que no té execució.

Recorda, els silencis mantenen els secrets, per tant és el só més dolç, és el sól
del silenci.
Aquesta es la cancó de l´ánima, alguns escoltan el silenci en la pregaria, altres,
Cantan en la seva feina, alguns busquen els secrets en la contemplació tranquil.la.
Quand s´arriba a la maestria o se experimenta, els sons del món, es podem apagar-se
i les distracions tranquil.litzar-se.

Tot en la vida es converteix en meditació.
Tot en la vida es una meditació en la contemplació de la divinitad, i tot a la vida està
beneït. És una experiencia espiritual i mental.

(Neale Donald Walsch)


EL SILENCI A LA FE BAHÁ´I

Explicar la prègaria. Silenci.
Desprès de la consulta, en silenci.
Desprès d´una activitat, el silenci i la meditació.
Cada un en las oracions obligatorias.
Repasar la seva vida diariament.
Es una Fe de acció i activitat, més que el retiro al silenci.

Shogui Efendi, Guardian Fe Bahá´i (1897-1957) Retiro Alpes Berneses (Suissa)
7 Abril 1922.

Lectura del texto de Bahá´u´lláh (1817-1892) Lectura texto Bahá´u´lláh sobre su retiro
de dos anys a les muntanyas Irak kurdo: Sylaymáníyyih.

PRÀCTICA 

Al réspirar, réspira llarg i en profunditat, réspira lentament i suavement, réspira la Suau i dolça no res de la vida, tant plena d´energía, tant plena d, amor.
És l’amor de Deú el qué estàs respirant. Réspira molt profundament i podràs sentir.

Réspira molt profundament i l, amor es farà plorar…..d´alegria.

Perqué vas coneixer al teu Déu i el teu Déu es fa conscient amb la teva ànima.

Som tots tot el que hi há, tot el que va ésser i tot el que serà.

Cada un de els asistens explican la seva experiència desprès de guardar uns minuts
de silenci, una vegada acabat la lectura del texte. I fan comentaris sobre el tema.