Clica a sobre per anar directament al llibre:

Declaración de Principios sobre la Tolerancia
Conferencia General de la UNESCO, 16 de Noviembre 1995

Llocs de culte de diferents religions
UnescoCat

Les celebracions relgioses a Catalunya (fitxes)

UnescoCat

Atenció religiosa al final de la Vida

Obra Social La Caixa.

Guía sobre la gestión de la diversidad religiosa en los centros hospitalarios
Observatorio nacional de la diversidad religiosa

Manual para la gestión municipal de la diversidad religiosa
Observatorio nacional de la diversidad religiosa

Les tradicions religioses en els llibres de text

UnescoCat

Amnistia Internacional

Resumen: Elección y Prejuicio.

Amnistia Internacional

Religiones y pluralismo. Las vías del diálogo interreligioso en España

Francesc Torradeflot. Documentos del Observatorio nº3

Altres Llibres:
Identitats assassines, Amin Maalouf

Publicacions d’interès relacionades amb el Diàleg Interreligiós:

BASSET, Jean-ClaudeEl diálogo interreligioso, prefaci de Claude Geffré, traducció de Miguel Montes, Desclée de Brouwer, Bilbao, 2001. La primera part conté una història del diàleg interreligiós des dels seus antecedents l’any 1893. La segona enumera les condicions necessàries per dur a terme el diàleg interreligiós i n’elabora una tipologia.

Diàleg entre religions. Textos fonamentals, edició a cura de Francesc Torradeflot, amb la col·laboració d’Albert Moliner i Francesc Rovira, Trotta i Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós, Madrid i Barcelona, 2002. Un itinerari guiat pels textos fo­namentals sobre el diàleg interreligiós emesos per les Nacions Unides, la UNESCO, el Parlament de les Religions del Món, la Conferència Mundial de les Religions per la Pau, el Temple de la Comprensió i la Iniciativa de les Religions Unides.

Heisig, James W.Diálogos a una pulgada del suelo. Recuperar las creencias en una época interreligiosa, traducció de Raquel Bouso, Herder, Barcelona, 2005. L’autor creu que el diàleg interreligiós no és una simple conversa sobre religió, sinó un acte religiós en si mateix, i alerta contra la trampa de comparar la bona teoria d’una religió amb la mala pràctica d’una altra.

KESHAVJEE, ShafiqueEl rei, el savi i el bufó. El gran torneig de les religions, traducció deToni Comín, Destino, Barcelona, 1998. Explicació novel·lada i amena de les principals tradicions reli­gioses.

KüNG, HansEl cristianismo y las grandes religiones. Hacia el diálogo con el islam, el hinduismo y el budismo, traducció de J. M. Bravo i R. Godoy, Libros Europa, Madrid, 1987. Parteix del conegut plantejament de Küng: no hi haurà pau en el món sense pau religiosa, la qual només és possible des d’un conei­xement mutu entre les religions. Inclou una introducció a l’is­lam, l’hinduisme i el buddhisme. Subratlla els vincles existents entre les religions i la necessitat d’establir un diàleg entre elles.

MARTÍ, FèlixLes relacions interconfessionals, dins Cristianis­me, Església i societat al segle 1er. Actes del congrés, El Ciervo 96, Barcelona, 2000, p. 143-157. Una aproximació a la nova situació histórica de les religions, que implica la fi de l’ocupació —per part de cada religió— d’espais territorials en règim de monopoli, i que comporta un pluralisme religiós viscut cada cop més en clau positiva.

MELLONI, XavierEl diàleg interreligiós com a experiència espi­ritual, Ars Brevis, Anuari 2001 (juny 2002), p.143-154. Una breu reflexió sobre el diàleg interreligiós des d’una perspectiva espiritual, on s’investiguen les condicions de possibilitat i també els obstacles anímics per acollir l’altre. L’autor hi carac­teritza la paraula compartida en aquest diàleg com una parau­la desarmada, desposseïda, descentrada, silent i creadora.

MELLONI, XavierL’u en la multiplicitat. Aproximació a la diversitat i unitat de les religions, Mediterrània, Barcelona, 2003. La primera part del llibre es pot llegir com una feno­menologia comparada de les grans religions, a través de grans eixos temàtics: la paraula, la comunitat, els mediadors, l’espai i el temps, i els ritus i tècniques espirituals. La segona part mostra com la diversitat religiosa convergeix en unes constants, en un itinerari espiritual comú.

MORETA, IgnasiEl diàleg interreligiós després del IV Parlament de les Religions del Món, Revista de Catalunya, nova etapa, núm. 223 (desembre 2006), p. 9-22. Un recull de les experièn­cies de diàleg interreligiós prèvies i posteriors a la celebració a Barcelona del IV Parlament de les Religions. Inclou un intent de sistematització dels diferents tipus de diàlegs religiosos.

PANIKKAR, RaimonEl diàleg indispensable: Pau entre religions, traducció d’Ignasi Boada, pròlegs de Fèlix Martí i de Pierre-François de Béthune, Edicions 62, Barcelona, 2003. «La trobada de les religions és una necessitat vital. Per això el diàleg de les religions ha d’ésser obert, interior, lingüístic, polític, mític, religiós, integral, continu.» Aquesta frase, segmentada en nou sutres, constitueix l’índex del Llibre.

TORRALBA, Francesc i Jamyang WANGMOCartas sobre Dios y Buda, Milenio, Lleida, 2002. Un laic cristià de Barcelona, estudiós de Kierkegaard i de Nietzsche, i una monja buddhista de tradició tibetana nascuda a Salamanca i que viu a Katmandú des de 1972, dialoguen a través d’Internet durant l’any 2001. Parlen de la mort, l’amor, la felicitat, el dolor, la sexualitat, la llibertat, la pau, la meditació, la pregària, els conceptes de Déu i de Buddha, etc.