De dreta a esquerra:
Òscar Castro, secretari.
Milagros, vocal.
Jesús Sans, president.
Rafael Llobet, tresorer.
Isabel Serra, vocal.
Anna Escur, vocal.