dia: 1 de febrer 2012
hora: 20h
lloc: Coordinadora d’ONGD i aMS de Lleida

Carrer Doctor Combelles 11, Baixos.

l’exposició la farà Eduard Garcia i Francesc Arias i té com a títol:
Els Fets Extraordinaris: Una denúncia al passat, un record del futur.
una aproximació a l’agnosticisme.