Amb la instal·lació al claustre d’una peça de la col·lecció de capitells policromats gòtics del s.XIV

El Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida, conscient de gestionar un Conjunt Monumental que ha superat els càstigs de les guerres, es manifesta contra la destrucció del patrimoni del Pròxim Orient i d’arreu del món i se solidaritza amb les cultures que l’estan sofrint.

El Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida, consciente de gestionar un Conjunto Monumental que ha superado los castigos de las guerras, se manifiesta contra la destrucción del patrimonio de Oriente Medio y de cualquier parte del mundo y se solidariza con las culturas que la están sufriendo.

Le Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida, conscient de gérer un Ensemble Monumental qui a surmonté les vicissitudes des guerres, se manifeste contre la destruction du patrimoine au Moyen-Orient et dans le monde entier et se solidarise avec les cultures qui en souffrent actuellement.

The Consorci del Turó de la Seu Vella de Lleida, which consciously manages a collection of historical buildings that have survived the punishments of war, declares it is against the destruction of heritage in the Middle East and in any part of the world and expresses its solidarity with cultures that are suffering this destruction.

اعتبارا لأنه يدير مجموعة معالم أثرية شهدت وتحدت ويلات الحرب، يعرب مجلس تورو دي لا سيو فييا لمنطقة ليريدا عن استيائه ضد تدمير المعالم الأثرية في الشرق الأوسط وأي معلم آخر في أي مكان من العالم، ويتضامن مع الثقافات التي تعاني من ذلك.

Document de premsa. Clica aquí. 1
Document de premsa. Clica aquí.