Inscripció a la secretaria de Teràpies Naturals Lleida 
Alcalde Sol 5 tel 973 281413 
terapiesnaturalslleida.com