2 membres del grup Unesco-Lleida imparteixen classes sobre la pregària en el judaisme, per Baruj Hernandez, i la pregària en l’Islam per Mohammed Kharbouch.